Snerydning

Der bliver foretaget snerydning samt saltning af vejene, når der er faldet mere end 10 mm. sne. Fortovene samt fællesstier, er de omkringliggende beboeres ansvar. I tilfælde af manglende snerydning på vejene (< 10 mm. sne), er det beboernes ansvar at sørge for rydning til midt på vej. Se evt. yderligere på Tårnby Kommunes hjemmeside https://www.taarnby.dk/borger/veje-og-trafik/kommuneveje/vintervedligehold