Træforsøg

Baggrund for træforsøg på Stillebækvej
På generalforsamling 2015 blev der fremstillet forslag om at plante træer i de tre bede i foreningen. Dette blev nedstemt, og de primære argumenter var dels jordbundsforholdene i bedene, samt hvad rødderne kunne forårsage af skade på vej, kantsten samt evt. kloak. Det blev på samme generalforsamling besluttet at nedsætte et træudvalg der skulle undersøge ovenstående, og plante et par træer som forsøg, med en budgetramme på ca. 1.500,-.

Kloakering
Kommunen blev kontaktet af træudvalget, og der blev fremsendt materiale vedr. kloakrørenes placering. Dette gav ikke anledning til bekymring ift. bedenes placering. Foreningens kloakrør er desuden af PVC, der ikke er så skrøbelige som cementrør ift. træers rødder.

Valg af træsort og placering
Valget faldt på et blodblommetræ, da det er et mindre træ med et lille rodnet, men samtidig kan leve under svære jordbundsforhold. Træerne kan endvidere beskæres eller fjernes helt, hvis beboerne bliver enige om dette. Træerne er placeret så langt væk fra kantstenene som muligt i bedet, således at disse ikke tager skade af rødderne. Det bemærkes at flere husejere har større træer i samme afstand til kantstenen, der endnu ikke har skabt problemer.